Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012

nowa podstrona, dodana 2013-05-28

  NFZ

Data kontroli: 27.03.2012 r. do 29.03.2012 r. Upoważnienie nr 37/2012, 38/2012.

Przedmiot kontroli: Spełnianie warunków kadrowych wymaganych obowiązującymi przepisami nr umowy 08R/10005/05/REH/2012, 08R/10005/04/PSY/2012. 

Protokół kontroli: 29.03.2012r. negatywna ocena w zakresie spełniania wymagań kadrowych.

Zalecenia pokontrolne z dn. 23.05.2013 r. :uzupełnienie zatrudnienia do wymaganego poziomu. 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Data kontroli: 31.05.2012 r. Upoważnienie nr 76/12 i 77/12.

Przedmiot kontroli: nadzór nad stanem higieny pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych.

Protokół kontroli: 31.05.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

Data kontroli: 16.04. do 22.06.2012 r. Upoważnienie: nr 24-0954-20120400631

Przedmiot kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społecznie oraz innych składek

Protokół kontroli: 29.06.2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Data kontroli: 13.09. do 09.10.2012. Upoważnienie190/2012.

Przedmiot kontroli: Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji  udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011 r. 

Protokół kontroli: 25.10.2012 r.  nr DZD.1711.23.2012.KG Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Występienie pokontrolne:22.11.2012 r. 

 II

Data kontroli: 13.09.2013 do 10.10.2013 r. Upoważnienie nr 183/2012.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonuwania oraz rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 14 00 euro i stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych na wybranych przykładach. Inwentaryzacja składników majątkowych.

Protokół kontroli: 22.10.2012 r. BKT-I/1711.35.2012 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: DAT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Mientus
Data wytworzenia: 2013-05-28