Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011

nowa podstrona, dodana 2012-03-16

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

 • Kontrola stanu utrzymania obiektów Szpitala przeprowadzona 10.05.2011 r.
 • Bez zaleceń pokontrolnych.

 

NFZ

 1. Realizacja umowy nr 08R/10005/REH/2011. Weryfikacja zgodności warunków realizacji nowo zakontraktowanych produktów świadczeń opieki zdrowotnej z warunkami określonymi w umowie z OOW NFZ..
 • Termin od  02.02.11 do 02.03.11 r
 • Upoważnienienr 90/2011 i 91/2011.
 • Protokół kontroli nr 43/2011 z dn. 03.03.2011 r.
 • Wystąpienie pokontrolne z dn. 24.03.2011 r. pozytywne z uchybieniami.
 • Zalecenie zostało zrealizowane.

NIK

 1. Przedmiot kontroli: Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w okresie 2009 -2011 (półrocze)
 • Termin 15.06.2011 do 30.09.2011.
 • Upoważnienie nr 074719.
 • Protokół kontroli  z dn. 10.10.2011 r.
 • Wystąpienie pokontrolne nr LOP-4101-10-02/2011 P/11/093 z dnia 18.10.2011 r. ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
 • Zalecenia pokontrolne wykonano.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 1.  Przedmiot kontroli: Gospodarka kasowa. Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług w 2010 r.
 • Termin 27.10.2011 do 02.12.2011 r.
 • Upoważnienie nr 204/2011 z dn. 21.10.2011 r.
 • Protokół nr BKT-I.1711.43.2011 z dn. 02.12.2011 r.
 • Wystąpienie pokontrolne z dn. 13.12.2011 r. pozytywne z uchybieniami.
 • Zalecenia pokontrolne wykonano.
 1. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielnych świadczeń zdrowotnych. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2010 r.
 • Termin 24.10.2011 do 18.11.2011
 • Upoważnienie r 200/2011 z dn. 10.10.2011 r.
 • Protokół  nr DZD-I.1711.30.11.K.G. z dn. 05.12.2011 r.
 • Wystąpienie pokontrolne z dn. 23.12.2011 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Rzecznik Praw Pacjenta

 

 1. Przedmiot kontroli: Przestrzeganie praw pacjentów. Okres objęty kontrolą 1.01.11 do 25.11.11
 • Termin 24.11.2011 r.
 • Upoważnienie z dn. 18.11.2011 r.
 • Protokół z dn. 23.12.2011 r. z zaleceniami.
 • Zalecenia pokontrolne wykonano.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: DAT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Mientus
Data wytworzenia: 2012-03-16