Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencje i Rejestry

nowa podstrona, dodana 2010-11-25 Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej

 • wpisanym do księgi rejestrowej Wojewody Opolskiego -nr 000000009465
 • Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS - nr 0000001963
 • Numer Identyfikacji Podatkowej 748-14-10-004
 • Główny Urząd Statystyczny - REGON - 000291055

 W Szpitalu prowadzone są najstępujące rejestry:

 1. Rejestr aktów prawnych dyrektora
 2. Rejestr umów
 3. Rejestr skarg i wniosków
 4. Rejestr kontroli
 5. Księga rejestrowa pacjentów
 6. Księga główna Izby Przyjęć
 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 8. Rejestr przyjęć i zwolnień pracowników

Archiwum dokumentacji medycznej

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U Nr 247, poz. 1819 ze zm.).

Udostępnianie dokumentacji

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym na terenie Szpitala

- udostępnienie na pisemny wniosek osoby żądającej informacji.

Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


 

Za treść informacji odpowiada Alina Mientus.