Przejdź do treści strony
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1338815462136241369517996144811637293730000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
154001652712216106771191312948116081280112310130191378514485
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12450100531327713390126601260290721390710694177301292712848
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11537101231054681201103895419274996611031136411428611908
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4625393159916300786077196680680574378808104488419
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102504100365471275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 69892
 2. Zamówienie poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 59687
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26142
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 24943
 5. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Wyświetleń: 22357
 6. Dyrektor
  Wyświetleń: 12663
 7. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 12107
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 11119
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 10938
 10. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
  Wyświetleń: 8661
 11. Rada Społeczna
  Wyświetleń: 7641
 12. Izba Przyjęć
  Wyświetleń: 7276
 13. Oddziały
  Wyświetleń: 6940
 14. Nasza Misja
  Wyświetleń: 6810
 15. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Psychiatrycznym
  Wyświetleń: 6512
 16. Oddział B
  Wyświetleń: 6322
 17. Oddział C
  Wyświetleń: 6271
 18. Konkursy na świadczenia medyczne
  Wyświetleń: 5524
 19. Termomodernizacja Pawilonu J
  Wyświetleń: 5327
 20. Poradnia Neurologiczna
  Wyświetleń: 5222
 21. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 5138
 22. Oddział
  Wyświetleń: 5066
 23. Remont Pawilonu K
  Wyświetleń: 4961
 24. Procedura kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym
  Wyświetleń: 4934
 25. Oddział Sądowo psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5
  Wyświetleń: 4842
 26. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu D1
  Wyświetleń: 4734
 27. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4725
 28. Statut Szpitala
  Wyświetleń: 4718
 29. Pracownie Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 4201
 30. Pielęgniarka Naczelna
  Wyświetleń: 4145
 31. Specjalista ds. pracowniczych
  Wyświetleń: 4088
 32. Inspektor P/Poż.
  Wyświetleń: 4034
 33. Informacje
  Wyświetleń: 3910
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3874
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3762
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3622
 37. Ewidencje i Rejestry
  Wyświetleń: 3503
 38. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 3425
 39. Majątek Szpitala
  Wyświetleń: 3389
 40. Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  Wyświetleń: 3331
 41. Zakup urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej z biofeedbackiem
  Wyświetleń: 3315
 42. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 3240
 43. Sprzedaż drewna opałowego
  Wyświetleń: 3187
 44. Dostawa Risperidonu o przedłużonym działaniu
  Wyświetleń: 3147
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3133
 46. Pracownia EEG
  Wyświetleń: 3117
 47. Status Prawny
  Wyświetleń: 3097
 48. Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w pawilonie J
  Wyświetleń: 3037
 49. II przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż
  Wyświetleń: 3036
 50. Inspektor BHP
  Wyświetleń: 2992
 51. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2978
 52. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, opatrunków i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 2968
 53. Dostawa leków.
  Wyświetleń: 2944
 54. 2013
  Wyświetleń: 2934
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2863
 56. 2012
  Wyświetleń: 2822
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2756
 58. Dostawa środków czystości do rąk.
  Wyświetleń: 2738
 59. 2011
  Wyświetleń: 2690
 60. 2010
  Wyświetleń: 2567
 61. Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu dwóch klatek schodowych w Pawilonie C do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz remont schodów.
  Wyświetleń: 2537
 62. Dostawa środków do dezynfekcji.
  Wyświetleń: 2529
 63. Przebudowa pomieszczeń pawilonu D I piętro celem dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  Wyświetleń: 2513
 64. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej
  Wyświetleń: 2490
 65. Dostawa miału węglowego do 2500 ton.
  Wyświetleń: 2482
 66. Dostawa nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 2444
 67. Przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2434
 68. Konkurs na świadczenia medyczne - specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 2410
 69. Sekcja Płac
  Wyświetleń: 2388
 70. Dostawa miału węglowego do 1000 ton.
  Wyświetleń: 2383
 71. Dostawa superkoncentratów i środków do pralni
  Wyświetleń: 2352
 72. Przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach”
  Wyświetleń: 2339
 73. Główna Księgowa
  Wyświetleń: 2313
 74. Księgowość
  Wyświetleń: 2299
 75. Dostawa artykułów spożywczych
  Wyświetleń: 2287
 76. PN 32/2015 dostawa leków
  Wyświetleń: 2285
 77. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 2279
 78. Konkurs na świadczenia medyczne - badania TK i MRI
  Wyświetleń: 2273
 79. Sekcja Energetyki Cieplnej
  Wyświetleń: 2265
 80. PN 6/2018 Dostawa leków
  Wyświetleń: 2259
 81. Remont chodnika przy pawilonie "B"
  Wyświetleń: 2251
 82. Kasa
  Wyświetleń: 2229
 83. Dostawa pieczywa i mrożonek
  Wyświetleń: 2220
 84. Dostawa warzyw i ziemniaków
  Wyświetleń: 2210
 85. Rozbiórka trzech budynków magazynowych, budowa parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 2161
 86. Dostawa miału węglowego do 1500 ton.
  Wyświetleń: 2157
 87. Dostawa leków PN 15/2017
  Wyświetleń: 2147
 88. II przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 2135
 89. Dostawa miału węglowego
  Wyświetleń: 2123
 90. ZO 7/2016: remont instalacji odgromowej na budynkach
  Wyświetleń: 2093
 91. Remont oddziału D1
  Wyświetleń: 2090
 92. Sekcja Techniczna
  Wyświetleń: 2088
 93. 2013
  Wyświetleń: 2067
 94. Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
  Wyświetleń: 2058
 95. Zapytanie ofertowe 10/2016: odbiór, transport i utylizacja odpadów.
  Wyświetleń: 2058
 96. Dostawa energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2051
 97. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2041
 98. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2033
 99. Dostawa jaj
  Wyświetleń: 2005
 100. Dostawa artykułów spożywczych 6/2017
  Wyświetleń: 1974
 101. 2014
  Wyświetleń: 1973
 102. Konkurs na świadczenia medyczne - badania laboratoryjne
  Wyświetleń: 1951
 103. 2016
  Wyświetleń: 1947
 104. Zapytanie ofertowe 6/2016 - Remont kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych na terenie Szpitala
  Wyświetleń: 1927
 105. ZO 11/2016: okresowy pomiar wielkości emisji z instalacji kotłowni
  Wyświetleń: 1850
 106. Dostawa pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 1832
 107. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek.
  Wyświetleń: 1822
 108. ZO 8/2016 dostawa i montaż kotła warzelnego oraz pieca konwekcyjno-parowego na kuchni szpitalnej
  Wyświetleń: 1821
 109. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja ZO 3/2016
  Wyświetleń: 1787
 110. PN 2/2016 Dostawa leku neuroleptycznego Risperidon
  Wyświetleń: 1721
 111. Zapytanie ofertowe - dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
  Wyświetleń: 1683
 112. Audyty i kontrole 2017
  Wyświetleń: 1676
 113. II Dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton
  Wyświetleń: 1639
 114. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZO 38/2015
  Wyświetleń: 1565
 115. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, pieluchomajtek, rękawic, prześcieradeł jednorazowch i podkładów
  Wyświetleń: 1545
 116. Okresowy przegląd instalcji odgromowej
  Wyświetleń: 1514
 117. Odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów.
  Wyświetleń: 1484
 118. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1468
 119. Zapytanie ofertowe - dostawa worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1468
 120. Termomodernizacja Pawilonu B
  Wyświetleń: 1440
 121. Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 1417
 122. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1402
 123. Dostawa artykułów do iniekcji, drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek PN 1/2019
  Wyświetleń: 1384
 124. Program uroczystości związanych z przeniesieniem trumny z prochami śp. Biskupa Józefa Nathana z Opavy do Branic.
  Wyświetleń: 1378
 125. Plan zamówień publicznych 2019 r.
  Wyświetleń: 1343
 126. Zapytanie ofertowe na odbiór odpadu z oczyszczania gazów odlotowych z kotłowni
  Wyświetleń: 1330
 127. Wymiana wykładzin na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej III piętro
  Wyświetleń: 1325
 128. Dostawa żywności PN 4/2018
  Wyświetleń: 1321
 129. Zapytanie ofertowe- zakup wraz z dostawą worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1280
 130. Dostawa leków PN 14/2019
  Wyświetleń: 1261
 131. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1189
 132. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego do zastosowań o wysokim poziomie bezpieczeństwa wokół placu spacerowego przy pawilonie B
  Wyświetleń: 1157
 133. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu II
  Wyświetleń: 1128
 134. Dostawa warzyw i owoców PN 5/2018
  Wyświetleń: 1120
 135. Dostawa żywności PN 5/2019
  Wyświetleń: 1080
 136. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o profilu ogólnym
  Wyświetleń: 1063
 137. PN 2/2019 Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 980
 138. PN 4/2019 Dostawa warzyw i owoców (sezonowych)
  Wyświetleń: 962
 139. II Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu im Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi.
  Wyświetleń: 954
 140. Dostawa warzyw i owoców (sezonowych) PN 3/2019
  Wyświetleń: 792
 141. Zakup energii elektrycznej PN 6/2019
  Wyświetleń: 770
 142. Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 746
 143. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej oraz wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania RFID.
  Wyświetleń: 714
 144. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z Wolnej ręki
  Wyświetleń: 713
 145. Dostawa warzy i owoców PN 11/2019
  Wyświetleń: 697
 146. Dostawa materiałów medycznych, opatrunków rękawicmedycznych, podkładów i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 696
 147. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WR
  Wyświetleń: 688
 148. Ogłoszenie o zawarciu umowy WR - dostawa pieczywa i drobiu.
  Wyświetleń: 670
 149. Dostawa pieczywa i nabiału PN 10/2019
  Wyświetleń: 655
 150. Zakup energii elektrycznej II
  Wyświetleń: 592
 151. Zakup energii elektrycznej III PN 9/2019
  Wyświetleń: 571
 152. Dział Farmacji Szpitalnej
  Wyświetleń: 492
 153. Dostawa miału węglowego PN 5/2020
  Wyświetleń: 464
 154. ZO 3/2020 - dostawa materiałów medycznych
  Wyświetleń: 414
 155. Dostawa żywności PN 9/2020
  Wyświetleń: 344
 156. Dostawa warzyw i owoców w tym sezonowych PN 6/2020
  Wyświetleń: 330
 157. Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni i sprzętu ZO 10/2020
  Wyświetleń: 293
 158. Modernizacja oddziału rehabilitacji neurologicznej III piętro
  Wyświetleń: 280
 159. Dostawa armatury łazienkowej - wyposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej III p.
  Wyświetleń: 275
 160. PN 10/2020 - II przetarg modernizacja oddziału rehabilitacji neurologicznej III p.
  Wyświetleń: 240
 161. Plan zamówień publicznych 2020
  Wyświetleń: 207
 162. Plan zamówień publicznych 2020
  Wyświetleń: 170
 163. Dostawa artykułów biurowych ZO 11/2020
  Wyświetleń: 105
 164. Z.O.-12/2020 "Modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody w Pawilonie A"
  Wyświetleń: 90
 165. Dostawa drobiu i wędlin drobiowych oraz nabiału PN 12/2020
  Wyświetleń: 64
 166. Konkurs - świadczenia medyczne specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 47
Dane jednostki:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 18
NIP: 748-14-10-004 REGON: 000291055
Numer konta: BH Warszawa 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 43 02
fax: 77 486 84 46
e-mail: sekretariat@swsb.pl
strona www: http://szpitalbranice.pl