Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15454165701226310715119541301011646128451236013055141484093
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12477100911333713452127131266091061404410724178961300612899
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11557101401056981331107595509281997711052136731433411993
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4632393159956309787377506705682374678827104888437
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102504100365561301
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57188
 2. Zamówienie poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 51172
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 22079
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20141
 5. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Wyświetleń: 17892
 6. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 10220
 7. Dyrektor
  Wyświetleń: 10171
 8. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9221
 9. Przetargi
  Wyświetleń: 7684
 10. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
  Wyświetleń: 7000
 11. Rada Społeczna
  Wyświetleń: 6364
 12. Izba Przyjęć
  Wyświetleń: 6128
 13. Oddziały
  Wyświetleń: 5596
 14. Oddział B
  Wyświetleń: 5285
 15. Oddział C
  Wyświetleń: 5234
 16. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Psychiatrycznym
  Wyświetleń: 5100
 17. Konkursy na świadczenia medyczne
  Wyświetleń: 4989
 18. Nasza Misja
  Wyświetleń: 4770
 19. Termomodernizacja Pawilonu J
  Wyświetleń: 4546
 20. Oddział
  Wyświetleń: 4317
 21. Poradnia Neurologiczna
  Wyświetleń: 4232
 22. Procedura kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym
  Wyświetleń: 4124
 23. Oddział Sądowo psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5
  Wyświetleń: 4050
 24. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 4033
 25. Remont Pawilonu K
  Wyświetleń: 4026
 26. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu D1
  Wyświetleń: 3773
 27. Statut Szpitala
  Wyświetleń: 3564
 28. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3531
 29. Inspektor P/Poż.
  Wyświetleń: 3443
 30. Pracownie Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 3417
 31. Pielęgniarka Naczelna
  Wyświetleń: 3336
 32. Specjalista ds. pracowniczych
  Wyświetleń: 3278
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3237
 34. Informacje
  Wyświetleń: 3173
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3076
 36. Zakup urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej z biofeedbackiem
  Wyświetleń: 2965
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2951
 38. Dostawa Risperidonu o przedłużonym działaniu
  Wyświetleń: 2836
 39. Sprzedaż drewna opałowego
  Wyświetleń: 2807
 40. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 2768
 41. Ewidencje i Rejestry
  Wyświetleń: 2741
 42. Majątek Szpitala
  Wyświetleń: 2736
 43. Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  Wyświetleń: 2727
 44. Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w pawilonie J
  Wyświetleń: 2715
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2607
 46. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 2601
 47. II przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż
  Wyświetleń: 2580
 48. Dostawa leków.
  Wyświetleń: 2546
 49. Status Prawny
  Wyświetleń: 2530
 50. Pracownia EEG
  Wyświetleń: 2524
 51. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, opatrunków i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 2486
 52. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2423
 53. Inspektor BHP
  Wyświetleń: 2419
 54. Dostawa środków czystości do rąk.
  Wyświetleń: 2360
 55. 2013
  Wyświetleń: 2289
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2287
 57. 2012
  Wyświetleń: 2261
 58. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2239
 59. Dostawa środków do dezynfekcji.
  Wyświetleń: 2189
 60. Dostawa miału węglowego do 2500 ton.
  Wyświetleń: 2159
 61. 2011
  Wyświetleń: 2158
 62. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej
  Wyświetleń: 2140
 63. Przebudowa pomieszczeń pawilonu D I piętro celem dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  Wyświetleń: 2134
 64. Dostawa nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 2118
 65. Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu dwóch klatek schodowych w Pawilonie C do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz remont schodów.
  Wyświetleń: 2108
 66. Przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2015
 67. 2010
  Wyświetleń: 2006
 68. PN 32/2015 dostawa leków
  Wyświetleń: 1997
 69. Dostawa superkoncentratów i środków do pralni
  Wyświetleń: 1994
 70. Dostawa miału węglowego do 1000 ton.
  Wyświetleń: 1974
 71. Dostawa artykułów spożywczych
  Wyświetleń: 1972
 72. Konkurs na świadczenia medyczne - specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 1966
 73. Sekcja Płac
  Wyświetleń: 1957
 74. Główna Księgowa
  Wyświetleń: 1925
 75. Remont chodnika przy pawilonie "B"
  Wyświetleń: 1918
 76. Dostawa pieczywa i mrożonek
  Wyświetleń: 1895
 77. Konkurs na świadczenia medyczne - badania TK i MRI
  Wyświetleń: 1879
 78. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 1875
 79. Dostawa warzyw i ziemniaków
  Wyświetleń: 1868
 80. Sekcja Energetyki Cieplnej
  Wyświetleń: 1849
 81. Kasa
  Wyświetleń: 1848
 82. Księgowość
  Wyświetleń: 1842
 83. Przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach”
  Wyświetleń: 1835
 84. Dostawa miału węglowego
  Wyświetleń: 1813
 85. ZO 7/2016: remont instalacji odgromowej na budynkach
  Wyświetleń: 1801
 86. Remont oddziału D1
  Wyświetleń: 1800
 87. Dostawa miału węglowego do 1500 ton.
  Wyświetleń: 1782
 88. PN 6/2018 Dostawa leków
  Wyświetleń: 1760
 89. Zapytanie ofertowe 10/2016: odbiór, transport i utylizacja odpadów.
  Wyświetleń: 1760
 90. Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
  Wyświetleń: 1747
 91. Dostawa jaj
  Wyświetleń: 1731
 92. 2013
  Wyświetleń: 1720
 93. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1716
 94. Sekcja Techniczna
  Wyświetleń: 1703
 95. Dostawa energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1699
 96. Zapytanie ofertowe 6/2016 - Remont kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych na terenie Szpitala
  Wyświetleń: 1678
 97. Rozbiórka trzech budynków magazynowych, budowa parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 1677
 98. Dostawa leków PN 15/2017
  Wyświetleń: 1639
 99. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1630
 100. 2014
  Wyświetleń: 1628
 101. Dostawa artykułów spożywczych 6/2017
  Wyświetleń: 1615
 102. II przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 1613
 103. Konkurs na świadczenia medyczne - badania laboratoryjne
  Wyświetleń: 1577
 104. ZO 11/2016: okresowy pomiar wielkości emisji z instalacji kotłowni
  Wyświetleń: 1577
 105. ZO 8/2016 dostawa i montaż kotła warzelnego oraz pieca konwekcyjno-parowego na kuchni szpitalnej
  Wyświetleń: 1542
 106. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja ZO 3/2016
  Wyświetleń: 1504
 107. Dostawa pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 1463
 108. PN 2/2016 Dostawa leku neuroleptycznego Risperidon
  Wyświetleń: 1431
 109. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek.
  Wyświetleń: 1430
 110. 2016
  Wyświetleń: 1398
 111. Zapytanie ofertowe - dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
  Wyświetleń: 1362
 112. II Dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton
  Wyświetleń: 1346
 113. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZO 38/2015
  Wyświetleń: 1292
 114. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, pieluchomajtek, rękawic, prześcieradeł jednorazowch i podkładów
  Wyświetleń: 1272
 115. Okresowy przegląd instalcji odgromowej
  Wyświetleń: 1233
 116. Odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów.
  Wyświetleń: 1220
 117. Termomodernizacja Pawilonu B
  Wyświetleń: 1149
 118. Program uroczystości związanych z przeniesieniem trumny z prochami śp. Biskupa Józefa Nathana z Opavy do Branic.
  Wyświetleń: 1120
 119. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1120
 120. Zapytanie ofertowe - dostawa worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1120
 121. Audyty i kontrole 2017
  Wyświetleń: 1115
 122. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1113
 123. Ogłoszenie, zapytanie ofertowe.
  Wyświetleń: 1105
 124. Zapytanie ofertowe na odbiór odpadu z oczyszczania gazów odlotowych z kotłowni
  Wyświetleń: 1078
 125. Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 1064
 126. Plan zamówień publicznych 2019 r.
  Wyświetleń: 977
 127. Dostawa artykułów do iniekcji, drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek PN 1/2019
  Wyświetleń: 968
 128. Dostawa żywności PN 4/2018
  Wyświetleń: 956
 129. Wymiana wykładzin na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej III piętro
  Wyświetleń: 952
 130. Zapytanie ofertowe- zakup wraz z dostawą worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 948
 131. Konkurs na świadczenia medyczne - konsultacje, badania rtg, usg, usługa sterylizacji narzędzi
  Wyświetleń: 775
 132. Dostawa warzyw i owoców PN 5/2018
  Wyświetleń: 768
 133. Dostawa żywności PN 5/2019
  Wyświetleń: 613
 134. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 535
 135. PN 2/2019 Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 534
 136. PN 4/2019 Dostawa warzyw i owoców (sezonowych)
  Wyświetleń: 529
 137. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu II
  Wyświetleń: 479
 138. Dostawa warzyw i owoców (sezonowych) PN 3/2019
  Wyświetleń: 403
 139. Ogłoszenie o zawarciu umowy WR - dostawa pieczywa i drobiu.
  Wyświetleń: 403
 140. Zakup energii elektrycznej PN 6/2019
  Wyświetleń: 384
 141. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego do zastosowań o wysokim poziomie bezpieczeństwa wokół placu spacerowego przy pawilonie B
  Wyświetleń: 357
 142. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WR
  Wyświetleń: 356
 143. Dostawa warzy i owoców PN 11/2019
  Wyświetleń: 283
 144. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o profilu ogólnym
  Wyświetleń: 264
 145. Dostawa pieczywa i nabiału PN 10/2019
  Wyświetleń: 249
 146. Zakup energii elektrycznej III PN 9/2019
  Wyświetleń: 237
 147. Zakup energii elektrycznej II
  Wyświetleń: 232
 148. Dostawa środków do maszyn czyszczących i dozujących
  Wyświetleń: 219
 149. Dostawa środków do mycia i dezynfekcji rąk ZO 25/2019
  Wyświetleń: 161
 150. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z Wolnej ręki
  Wyświetleń: 155
 151. Z.O. 26/2019 - Montaż wykładzin podłogowych w pomieszczeniach wyznaczonych na Dział Farmacji
  Wyświetleń: 109
 152. Dostawa leków PN 14/2019
  Wyświetleń: 99
 153. Z.O.27/2019 - Wycinka 4 drzew na terenie szpitala.
  Wyświetleń: 55
 154. Z.O. 28/2019 - Przebudowa pomieszczenia WC w Pawilonie A
  Wyświetleń: 33
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2014
  przez: Alina Mientus
 • opublikowano:
  09-12-2014 08:41
  przez: Alina Mientus
 • podmiot udostępniający:
  Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  odwiedzin: 3076
Dane jednostki:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 18
NIP: 748-14-10-004 REGON: 000291055
Numer konta: BH Warszawa 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 43 02
fax: 77 486 84 46
e-mail: sekretariat@swsb.pl
strona www: http://szpitalbranice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×