Przejdź do treści strony
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
863700000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
154261655012244107001193312984116291282312337130391412915348
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12461100621330213416126851263390911394210706178101296912876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11557101401056981331107595509281997711052136731431811916
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4632393159956309787377506705682374678827104888437
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102504100365561301
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 59531
 2. Zamówienie poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 52989
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 22541
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20835
 5. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Wyświetleń: 18669
 6. Dyrektor
  Wyświetleń: 10581
 7. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 10542
 8. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9490
 9. Przetargi
  Wyświetleń: 8278
 10. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
  Wyświetleń: 7252
 11. Rada Społeczna
  Wyświetleń: 6542
 12. Izba Przyjęć
  Wyświetleń: 6289
 13. Oddziały
  Wyświetleń: 5834
 14. Oddział B
  Wyświetleń: 5428
 15. Oddział C
  Wyświetleń: 5390
 16. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Psychiatrycznym
  Wyświetleń: 5364
 17. Konkursy na świadczenia medyczne
  Wyświetleń: 5085
 18. Nasza Misja
  Wyświetleń: 4930
 19. Termomodernizacja Pawilonu J
  Wyświetleń: 4663
 20. Oddział
  Wyświetleń: 4419
 21. Poradnia Neurologiczna
  Wyświetleń: 4382
 22. Procedura kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym
  Wyświetleń: 4263
 23. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 4193
 24. Remont Pawilonu K
  Wyświetleń: 4178
 25. Oddział Sądowo psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5
  Wyświetleń: 4165
 26. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu D1
  Wyświetleń: 3909
 27. Statut Szpitala
  Wyświetleń: 3750
 28. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3744
 29. Inspektor P/Poż.
  Wyświetleń: 3525
 30. Pracownie Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 3519
 31. Pielęgniarka Naczelna
  Wyświetleń: 3458
 32. Specjalista ds. pracowniczych
  Wyświetleń: 3403
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3312
 34. Informacje
  Wyświetleń: 3267
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3192
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3051
 37. Zakup urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej z biofeedbackiem
  Wyświetleń: 3017
 38. Dostawa Risperidonu o przedłużonym działaniu
  Wyświetleń: 2882
 39. Sprzedaż drewna opałowego
  Wyświetleń: 2875
 40. Ewidencje i Rejestry
  Wyświetleń: 2865
 41. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 2856
 42. Majątek Szpitala
  Wyświetleń: 2835
 43. Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  Wyświetleń: 2826
 44. Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w pawilonie J
  Wyświetleń: 2768
 45. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 2700
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2681
 47. II przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż
  Wyświetleń: 2647
 48. Status Prawny
  Wyświetleń: 2607
 49. Pracownia EEG
  Wyświetleń: 2606
 50. Dostawa leków.
  Wyświetleń: 2605
 51. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, opatrunków i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 2548
 52. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2502
 53. Inspektor BHP
  Wyświetleń: 2501
 54. Dostawa środków czystości do rąk.
  Wyświetleń: 2420
 55. 2013
  Wyświetleń: 2373
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2360
 57. 2012
  Wyświetleń: 2344
 58. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2331
 59. Dostawa środków do dezynfekcji.
  Wyświetleń: 2243
 60. 2011
  Wyświetleń: 2225
 61. Dostawa miału węglowego do 2500 ton.
  Wyświetleń: 2204
 62. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej
  Wyświetleń: 2194
 63. Przebudowa pomieszczeń pawilonu D I piętro celem dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  Wyświetleń: 2192
 64. Dostawa nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 2168
 65. Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu dwóch klatek schodowych w Pawilonie C do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz remont schodów.
  Wyświetleń: 2157
 66. 2010
  Wyświetleń: 2091
 67. Przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2067
 68. Dostawa superkoncentratów i środków do pralni
  Wyświetleń: 2050
 69. PN 32/2015 dostawa leków
  Wyświetleń: 2044
 70. Dostawa artykułów spożywczych
  Wyświetleń: 2027
 71. Dostawa miału węglowego do 1000 ton.
  Wyświetleń: 2025
 72. Sekcja Płac
  Wyświetleń: 2021
 73. Konkurs na świadczenia medyczne - specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 2017
 74. Główna Księgowa
  Wyświetleń: 1975
 75. Remont chodnika przy pawilonie "B"
  Wyświetleń: 1971
 76. Konkurs na świadczenia medyczne - badania TK i MRI
  Wyświetleń: 1947
 77. Dostawa pieczywa i mrożonek
  Wyświetleń: 1944
 78. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 1937
 79. Dostawa warzyw i ziemniaków
  Wyświetleń: 1916
 80. Sekcja Energetyki Cieplnej
  Wyświetleń: 1911
 81. Księgowość
  Wyświetleń: 1910
 82. Przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach”
  Wyświetleń: 1906
 83. Kasa
  Wyświetleń: 1899
 84. Dostawa miału węglowego
  Wyświetleń: 1868
 85. Remont oddziału D1
  Wyświetleń: 1846
 86. ZO 7/2016: remont instalacji odgromowej na budynkach
  Wyświetleń: 1844
 87. Dostawa miału węglowego do 1500 ton.
  Wyświetleń: 1836
 88. PN 6/2018 Dostawa leków
  Wyświetleń: 1828
 89. Zapytanie ofertowe 10/2016: odbiór, transport i utylizacja odpadów.
  Wyświetleń: 1801
 90. Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
  Wyświetleń: 1788
 91. Dostawa jaj
  Wyświetleń: 1771
 92. 2013
  Wyświetleń: 1769
 93. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1763
 94. Sekcja Techniczna
  Wyświetleń: 1756
 95. Dostawa energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1749
 96. Rozbiórka trzech budynków magazynowych, budowa parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 1736
 97. Zapytanie ofertowe 6/2016 - Remont kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych na terenie Szpitala
  Wyświetleń: 1714
 98. Dostawa leków PN 15/2017
  Wyświetleń: 1709
 99. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1697
 100. 2014
  Wyświetleń: 1681
 101. II przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 1672
 102. Dostawa artykułów spożywczych 6/2017
  Wyświetleń: 1666
 103. Konkurs na świadczenia medyczne - badania laboratoryjne
  Wyświetleń: 1625
 104. ZO 11/2016: okresowy pomiar wielkości emisji z instalacji kotłowni
  Wyświetleń: 1614
 105. ZO 8/2016 dostawa i montaż kotła warzelnego oraz pieca konwekcyjno-parowego na kuchni szpitalnej
  Wyświetleń: 1578
 106. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja ZO 3/2016
  Wyświetleń: 1546
 107. Dostawa pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 1521
 108. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek.
  Wyświetleń: 1482
 109. 2016
  Wyświetleń: 1481
 110. PN 2/2016 Dostawa leku neuroleptycznego Risperidon
  Wyświetleń: 1472
 111. Zapytanie ofertowe - dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
  Wyświetleń: 1420
 112. II Dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton
  Wyświetleń: 1385
 113. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZO 38/2015
  Wyświetleń: 1330
 114. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, pieluchomajtek, rękawic, prześcieradeł jednorazowch i podkładów
  Wyświetleń: 1310
 115. Okresowy przegląd instalcji odgromowej
  Wyświetleń: 1279
 116. Odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów.
  Wyświetleń: 1260
 117. Audyty i kontrole 2017
  Wyświetleń: 1210
 118. Termomodernizacja Pawilonu B
  Wyświetleń: 1193
 119. Program uroczystości związanych z przeniesieniem trumny z prochami śp. Biskupa Józefa Nathana z Opavy do Branic.
  Wyświetleń: 1156
 120. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1155
 121. Zapytanie ofertowe - dostawa worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1153
 122. Ogłoszenie, zapytanie ofertowe.
  Wyświetleń: 1148
 123. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1148
 124. Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 1125
 125. Zapytanie ofertowe na odbiór odpadu z oczyszczania gazów odlotowych z kotłowni
  Wyświetleń: 1115
 126. Dostawa artykułów do iniekcji, drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek PN 1/2019
  Wyświetleń: 1035
 127. Plan zamówień publicznych 2019 r.
  Wyświetleń: 1034
 128. Dostawa żywności PN 4/2018
  Wyświetleń: 1012
 129. Wymiana wykładzin na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej III piętro
  Wyświetleń: 1005
 130. Zapytanie ofertowe- zakup wraz z dostawą worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 983
 131. Dostawa warzyw i owoców PN 5/2018
  Wyświetleń: 818
 132. Dostawa żywności PN 5/2019
  Wyświetleń: 703
 133. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 623
 134. PN 2/2019 Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 597
 135. PN 4/2019 Dostawa warzyw i owoców (sezonowych)
  Wyświetleń: 589
 136. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu II
  Wyświetleń: 581
 137. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego do zastosowań o wysokim poziomie bezpieczeństwa wokół placu spacerowego przy pawilonie B
  Wyświetleń: 471
 138. Dostawa warzyw i owoców (sezonowych) PN 3/2019
  Wyświetleń: 469
 139. Dostawa leków PN 14/2019
  Wyświetleń: 464
 140. Zakup energii elektrycznej PN 6/2019
  Wyświetleń: 458
 141. Ogłoszenie o zawarciu umowy WR - dostawa pieczywa i drobiu.
  Wyświetleń: 437
 142. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o profilu ogólnym
  Wyświetleń: 413
 143. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WR
  Wyświetleń: 398
 144. Dostawa środków do maszyn czyszczących i dozujących
  Wyświetleń: 357
 145. Dostawa warzy i owoców PN 11/2019
  Wyświetleń: 344
 146. Dostawa pieczywa i nabiału PN 10/2019
  Wyświetleń: 312
 147. Dostawa środków do mycia i dezynfekcji rąk ZO 25/2019
  Wyświetleń: 304
 148. Zakup energii elektrycznej II
  Wyświetleń: 293
 149. Zakup energii elektrycznej III PN 9/2019
  Wyświetleń: 290
 150. Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych -specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 252
 151. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z Wolnej ręki
  Wyświetleń: 250
 152. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
  Wyświetleń: 241
 153. Z.O. 28/2019 - Przebudowa pomieszczenia WC w Pawilonie A
  Wyświetleń: 207
 154. Konkurs na świadczenia medyczne -lekarz młodszy asystent.
  Wyświetleń: 185
 155. Przegląd i konserwacja centrali telefonicznej
  Wyświetleń: 79
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2014
  przez: Alina Mientus
 • opublikowano:
  09-12-2014 08:41
  przez: Alina Mientus
 • podmiot udostępniający:
  Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  odwiedzin: 3192
Dane jednostki:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 18
NIP: 748-14-10-004 REGON: 000291055
Numer konta: BH Warszawa 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 43 02
fax: 77 486 84 46
e-mail: sekretariat@swsb.pl
strona www: http://szpitalbranice.pl