Przejdź do treści strony
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
135021559213775399300000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
154001652712216106771191312948116081280112310130191378514657
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12450100531327713390126601260290721390710694177301292712848
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11537101231054681201103895419274996611031136411428611908
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4625393159916300786077196680680574378808104488419
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102504100365471275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 63590
 2. Zamówienie poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 55571
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 23476
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 22551
 5. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Wyświetleń: 20066
 6. Dyrektor
  Wyświetleń: 11384
 7. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 11128
 8. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 10054
 9. Przetargi
  Wyświetleń: 9405
 10. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
  Wyświetleń: 7766
 11. Rada Społeczna
  Wyświetleń: 6948
 12. Izba Przyjęć
  Wyświetleń: 6656
 13. Oddziały
  Wyświetleń: 6286
 14. Oddział B
  Wyświetleń: 5802
 15. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Psychiatrycznym
  Wyświetleń: 5798
 16. Oddział C
  Wyświetleń: 5708
 17. Nasza Misja
  Wyświetleń: 5490
 18. Konkursy na świadczenia medyczne
  Wyświetleń: 5270
 19. Termomodernizacja Pawilonu J
  Wyświetleń: 4922
 20. Poradnia Neurologiczna
  Wyświetleń: 4709
 21. Oddział
  Wyświetleń: 4642
 22. Procedura kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym
  Wyświetleń: 4544
 23. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 4543
 24. Remont Pawilonu K
  Wyświetleń: 4459
 25. Oddział Sądowo psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5
  Wyświetleń: 4431
 26. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu D1
  Wyświetleń: 4200
 27. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4096
 28. Statut Szpitala
  Wyświetleń: 4083
 29. Pracownie Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 3766
 30. Pielęgniarka Naczelna
  Wyświetleń: 3730
 31. Inspektor P/Poż.
  Wyświetleń: 3711
 32. Specjalista ds. pracowniczych
  Wyświetleń: 3623
 33. Informacje
  Wyświetleń: 3492
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3465
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3413
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3229
 37. Zakup urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej z biofeedbackiem
  Wyświetleń: 3131
 38. Ewidencje i Rejestry
  Wyświetleń: 3093
 39. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 3073
 40. Majątek Szpitala
  Wyświetleń: 3046
 41. Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  Wyświetleń: 3012
 42. Sprzedaż drewna opałowego
  Wyświetleń: 3009
 43. Dostawa Risperidonu o przedłużonym działaniu
  Wyświetleń: 2980
 44. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 2901
 45. Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w pawilonie J
  Wyświetleń: 2869
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2860
 47. Status Prawny
  Wyświetleń: 2792
 48. Pracownia EEG
  Wyświetleń: 2778
 49. II przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż
  Wyświetleń: 2764
 50. Dostawa leków.
  Wyświetleń: 2738
 51. Inspektor BHP
  Wyświetleń: 2692
 52. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, opatrunków i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 2685
 53. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2677
 54. 2013
  Wyświetleń: 2590
 55. Dostawa środków czystości do rąk.
  Wyświetleń: 2545
 56. 2012
  Wyświetleń: 2519
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2508
 58. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2506
 59. 2011
  Wyświetleń: 2400
 60. Dostawa środków do dezynfekcji.
  Wyświetleń: 2359
 61. Przebudowa pomieszczeń pawilonu D I piętro celem dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  Wyświetleń: 2328
 62. Dostawa miału węglowego do 2500 ton.
  Wyświetleń: 2306
 63. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej
  Wyświetleń: 2306
 64. Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu dwóch klatek schodowych w Pawilonie C do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz remont schodów.
  Wyświetleń: 2282
 65. 2010
  Wyświetleń: 2270
 66. Dostawa nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 2269
 67. Przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2179
 68. Dostawa miału węglowego do 1000 ton.
  Wyświetleń: 2157
 69. Sekcja Płac
  Wyświetleń: 2157
 70. Dostawa superkoncentratów i środków do pralni
  Wyświetleń: 2154
 71. PN 32/2015 dostawa leków
  Wyświetleń: 2130
 72. Konkurs na świadczenia medyczne - specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 2128
 73. Dostawa artykułów spożywczych
  Wyświetleń: 2124
 74. Główna Księgowa
  Wyświetleń: 2089
 75. Konkurs na świadczenia medyczne - badania TK i MRI
  Wyświetleń: 2082
 76. Remont chodnika przy pawilonie "B"
  Wyświetleń: 2075
 77. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 2073
 78. Księgowość
  Wyświetleń: 2063
 79. Sekcja Energetyki Cieplnej
  Wyświetleń: 2042
 80. Dostawa pieczywa i mrożonek
  Wyświetleń: 2041
 81. Przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach”
  Wyświetleń: 2039
 82. Dostawa warzyw i ziemniaków
  Wyświetleń: 2023
 83. Kasa
  Wyświetleń: 1999
 84. PN 6/2018 Dostawa leków
  Wyświetleń: 1992
 85. Dostawa miału węglowego
  Wyświetleń: 1959
 86. Dostawa miału węglowego do 1500 ton.
  Wyświetleń: 1953
 87. ZO 7/2016: remont instalacji odgromowej na budynkach
  Wyświetleń: 1935
 88. Remont oddziału D1
  Wyświetleń: 1928
 89. Zapytanie ofertowe 10/2016: odbiór, transport i utylizacja odpadów.
  Wyświetleń: 1891
 90. Sekcja Techniczna
  Wyświetleń: 1884
 91. Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
  Wyświetleń: 1872
 92. Rozbiórka trzech budynków magazynowych, budowa parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 1870
 93. 2013
  Wyświetleń: 1868
 94. Dostawa energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1867
 95. Dostawa jaj
  Wyświetleń: 1865
 96. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1862
 97. Dostawa leków PN 15/2017
  Wyświetleń: 1851
 98. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1820
 99. II przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 1814
 100. Zapytanie ofertowe 6/2016 - Remont kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych na terenie Szpitala
  Wyświetleń: 1797
 101. Dostawa artykułów spożywczych 6/2017
  Wyświetleń: 1778
 102. 2014
  Wyświetleń: 1777
 103. Konkurs na świadczenia medyczne - badania laboratoryjne
  Wyświetleń: 1752
 104. ZO 11/2016: okresowy pomiar wielkości emisji z instalacji kotłowni
  Wyświetleń: 1700
 105. ZO 8/2016 dostawa i montaż kotła warzelnego oraz pieca konwekcyjno-parowego na kuchni szpitalnej
  Wyświetleń: 1662
 106. Dostawa pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 1643
 107. 2016
  Wyświetleń: 1634
 108. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja ZO 3/2016
  Wyświetleń: 1629
 109. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek.
  Wyświetleń: 1621
 110. PN 2/2016 Dostawa leku neuroleptycznego Risperidon
  Wyświetleń: 1560
 111. Zapytanie ofertowe - dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
  Wyświetleń: 1520
 112. II Dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton
  Wyświetleń: 1475
 113. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZO 38/2015
  Wyświetleń: 1412
 114. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, pieluchomajtek, rękawic, prześcieradeł jednorazowch i podkładów
  Wyświetleń: 1394
 115. Audyty i kontrole 2017
  Wyświetleń: 1383
 116. Okresowy przegląd instalcji odgromowej
  Wyświetleń: 1361
 117. Odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów.
  Wyświetleń: 1340
 118. Termomodernizacja Pawilonu B
  Wyświetleń: 1277
 119. Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 1244
 120. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1237
 121. Program uroczystości związanych z przeniesieniem trumny z prochami śp. Biskupa Józefa Nathana z Opavy do Branic.
  Wyświetleń: 1231
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1231
 123. Zapytanie ofertowe - dostawa worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1229
 124. Zapytanie ofertowe na odbiór odpadu z oczyszczania gazów odlotowych z kotłowni
  Wyświetleń: 1191
 125. Dostawa artykułów do iniekcji, drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek PN 1/2019
  Wyświetleń: 1172
 126. Plan zamówień publicznych 2019 r.
  Wyświetleń: 1162
 127. Dostawa żywności PN 4/2018
  Wyświetleń: 1134
 128. Wymiana wykładzin na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej III piętro
  Wyświetleń: 1133
 129. Zapytanie ofertowe- zakup wraz z dostawą worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1061
 130. Dostawa warzyw i owoców PN 5/2018
  Wyświetleń: 935
 131. Dostawa żywności PN 5/2019
  Wyświetleń: 847
 132. Dostawa leków PN 14/2019
  Wyświetleń: 845
 133. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 807
 134. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu II
  Wyświetleń: 783
 135. PN 2/2019 Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 745
 136. PN 4/2019 Dostawa warzyw i owoców (sezonowych)
  Wyświetleń: 732
 137. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego do zastosowań o wysokim poziomie bezpieczeństwa wokół placu spacerowego przy pawilonie B
  Wyświetleń: 677
 138. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o profilu ogólnym
  Wyświetleń: 640
 139. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
  Wyświetleń: 603
 140. Dostawa warzyw i owoców (sezonowych) PN 3/2019
  Wyświetleń: 602
 141. Zakup energii elektrycznej PN 6/2019
  Wyświetleń: 574
 142. Ogłoszenie o zawarciu umowy WR - dostawa pieczywa i drobiu.
  Wyświetleń: 515
 143. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WR
  Wyświetleń: 509
 144. Dostawa warzy i owoców PN 11/2019
  Wyświetleń: 474
 145. Dostawa materiałów medycznych, opatrunków rękawicmedycznych, podkładów i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 465
 146. Dostawa pieczywa i nabiału PN 10/2019
  Wyświetleń: 455
 147. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z Wolnej ręki
  Wyświetleń: 425
 148. Zakup energii elektrycznej II
  Wyświetleń: 407
 149. Zakup energii elektrycznej III PN 9/2019
  Wyświetleń: 398
 150. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej oraz wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania RFID.
  Wyświetleń: 369
 151. Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 302
 152. ZO 3/2020 - dostawa materiałów medycznych
  Wyświetleń: 197
 153. II Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu im Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi.
  Wyświetleń: 188
 154. Plan zamówień publicznych 2020
  Wyświetleń: 42
 155. Plan zamówień publicznych 2020
  Wyświetleń: 40
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2014
  przez: Alina Mientus
 • opublikowano:
  09-12-2014 08:41
  przez: Alina Mientus
 • podmiot udostępniający:
  Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  odwiedzin: 3413
Dane jednostki:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 18
NIP: 748-14-10-004 REGON: 000291055
Numer konta: BH Warszawa 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 43 02
fax: 77 486 84 46
e-mail: sekretariat@swsb.pl
strona www: http://szpitalbranice.pl