Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15454165701226310715119541301011646128457609000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12477100911333713452127131266091061404410724178961300612899
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11557101401056981331107595509281997711052136731433411993
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4632393159956309787377506705682374678827104888437
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102504100365561301
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 53056
 2. Zamówienie poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 47664
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 21197
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19054
 5. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Wyświetleń: 16500
 6. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 9602
 7. Dyrektor
  Wyświetleń: 9420
 8. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 8652
 9. Przetargi
  Wyświetleń: 6588
 10. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
  Wyświetleń: 6511
 11. Rada Społeczna
  Wyświetleń: 5999
 12. Izba Przyjęć
  Wyświetleń: 5779
 13. Polityka prywatności serwisu bip.szpitalbranice.pl
  Wyświetleń: 5582
 14. Oddziały
  Wyświetleń: 5176
 15. Oddział B
  Wyświetleń: 4986
 16. Oddział C
  Wyświetleń: 4937
 17. Konkursy na świadczenia medyczne
  Wyświetleń: 4792
 18. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Psychiatrycznym
  Wyświetleń: 4724
 19. Nasza Misja
  Wyświetleń: 4479
 20. Termomodernizacja Pawilonu J
  Wyświetleń: 4262
 21. Oddział
  Wyświetleń: 4095
 22. Poradnia Neurologiczna
  Wyświetleń: 3973
 23. Oddział Sądowo psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5
  Wyświetleń: 3831
 24. Remont Pawilonu K
  Wyświetleń: 3740
 25. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 3739
 26. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu D1
  Wyświetleń: 3523
 27. Procedura kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym
  Wyświetleń: 3448
 28. Statut Szpitala
  Wyświetleń: 3290
 29. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3171
 30. Pielęgniarka Naczelna
  Wyświetleń: 3131
 31. Specjalista ds. pracowniczych
  Wyświetleń: 3079
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3071
 33. Pracownie Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 3047
 34. Informacje
  Wyświetleń: 2978
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2904
 36. Zakup urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej z biofeedbackiem
  Wyświetleń: 2859
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2787
 38. Dostawa Risperidonu o przedłużonym działaniu
  Wyświetleń: 2758
 39. Inspektor P/Poż.
  Wyświetleń: 2719
 40. Sprzedaż drewna opałowego
  Wyświetleń: 2683
 41. Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w pawilonie J
  Wyświetleń: 2631
 42. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 2592
 43. Majątek Szpitala
  Wyświetleń: 2582
 44. Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  Wyświetleń: 2546
 45. Ewidencje i Rejestry
  Wyświetleń: 2523
 46. II przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż
  Wyświetleń: 2495
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2457
 48. Dostawa leków.
  Wyświetleń: 2447
 49. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 2414
 50. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, opatrunków i pieluchomajtek
  Wyświetleń: 2376
 51. Status Prawny
  Wyświetleń: 2368
 52. Pracownia EEG
  Wyświetleń: 2361
 53. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2284
 54. Dostawa środków czystości do rąk.
  Wyświetleń: 2252
 55. Inspektor BHP
  Wyświetleń: 2234
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2148
 57. 2013
  Wyświetleń: 2147
 58. 2012
  Wyświetleń: 2134
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2116
 60. Dostawa środków do dezynfekcji.
  Wyświetleń: 2087
 61. Dostawa miału węglowego do 2500 ton.
  Wyświetleń: 2058
 62. Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej
  Wyświetleń: 2051
 63. Przebudowa pomieszczeń pawilonu D I piętro celem dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  Wyświetleń: 2033
 64. Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu dwóch klatek schodowych w Pawilonie C do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz remont schodów.
  Wyświetleń: 2021
 65. Dostawa nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 2015
 66. 2011
  Wyświetleń: 2006
 67. Nasza Misja
  Wyświetleń: 1937
 68. Przebudowa dwóch klatek schodowych w Pawilonie C wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1925
 69. PN 32/2015 dostawa leków
  Wyświetleń: 1923
 70. Dostawa superkoncentratów i środków do pralni
  Wyświetleń: 1899
 71. Dostawa artykułów spożywczych
  Wyświetleń: 1883
 72. Konkurs na świadczenia medyczne - specjalista psychiatra
  Wyświetleń: 1872
 73. Dostawa miału węglowego do 1000 ton.
  Wyświetleń: 1867
 74. 2010
  Wyświetleń: 1866
 75. Sekcja Płac
  Wyświetleń: 1849
 76. Remont chodnika przy pawilonie "B"
  Wyświetleń: 1831
 77. Główna Księgowa
  Wyświetleń: 1818
 78. Dostawa pieczywa i mrożonek
  Wyświetleń: 1816
 79. Dostawa warzyw i ziemniaków
  Wyświetleń: 1784
 80. Konkurs na świadczenia medyczne - badania TK i MRI
  Wyświetleń: 1769
 81. Dział Administracyjno-Techniczny
  Wyświetleń: 1756
 82. Kasa
  Wyświetleń: 1746
 83. Sekcja Energetyki Cieplnej
  Wyświetleń: 1744
 84. Dostawa miału węglowego
  Wyświetleń: 1732
 85. ZO 7/2016: remont instalacji odgromowej na budynkach
  Wyświetleń: 1730
 86. Przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach”
  Wyświetleń: 1727
 87. Remont oddziału D1
  Wyświetleń: 1724
 88. Księgowość
  Wyświetleń: 1714
 89. Zapytanie ofertowe 10/2016: odbiór, transport i utylizacja odpadów.
  Wyświetleń: 1684
 90. Dostawa miału węglowego do 1500 ton.
  Wyświetleń: 1675
 91. Dostawa jaj
  Wyświetleń: 1666
 92. Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
  Wyświetleń: 1661
 93. 2013
  Wyświetleń: 1617
 94. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1616
 95. Zapytanie ofertowe 6/2016 - Remont kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych na terenie Szpitala
  Wyświetleń: 1610
 96. PN 6/2018 Dostawa leków
  Wyświetleń: 1607
 97. Dostawa energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1606
 98. Sekcja Techniczna
  Wyświetleń: 1597
 99. Rozbiórka trzech budynków magazynowych, budowa parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 1569
 100. 2014
  Wyświetleń: 1547
 101. Dostawa leków PN 15/2017
  Wyświetleń: 1529
 102. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1522
 103. Dostawa artykułów spożywczych 6/2017
  Wyświetleń: 1517
 104. ZO 11/2016: okresowy pomiar wielkości emisji z instalacji kotłowni
  Wyświetleń: 1512
 105. II przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  Wyświetleń: 1504
 106. Konkurs na świadczenia medyczne - badania laboratoryjne
  Wyświetleń: 1492
 107. ZO 8/2016 dostawa i montaż kotła warzelnego oraz pieca konwekcyjno-parowego na kuchni szpitalnej
  Wyświetleń: 1472
 108. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja ZO 3/2016
  Wyświetleń: 1437
 109. Dostawa pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin
  Wyświetleń: 1373
 110. PN 2/2016 Dostawa leku neuroleptycznego Risperidon
  Wyświetleń: 1358
 111. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek.
  Wyświetleń: 1322
 112. Zapytanie ofertowe - dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
  Wyświetleń: 1278
 113. 2016
  Wyświetleń: 1266
 114. II Dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton
  Wyświetleń: 1251
 115. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZO 38/2015
  Wyświetleń: 1223
 116. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, pieluchomajtek, rękawic, prześcieradeł jednorazowch i podkładów
  Wyświetleń: 1214
 117. Odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów.
  Wyświetleń: 1161
 118. Okresowy przegląd instalcji odgromowej
  Wyświetleń: 1154
 119. Termomodernizacja Pawilonu B
  Wyświetleń: 1079
 120. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1065
 121. Program uroczystości związanych z przeniesieniem trumny z prochami śp. Biskupa Józefa Nathana z Opavy do Branic.
  Wyświetleń: 1060
 122. Zapytanie ofertowe - dostawa worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 1057
 123. Ogłoszenie, zapytanie ofertowe.
  Wyświetleń: 1036
 124. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1030
 125. Zapytanie ofertowe na odbiór odpadu z oczyszczania gazów odlotowych z kotłowni
  Wyświetleń: 1021
 126. Audyty i kontrole 2017
  Wyświetleń: 986
 127. Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 971
 128. Zapytanie ofertowe- zakup wraz z dostawą worków foliowych i pozostałego asortymentu foliowego
  Wyświetleń: 886
 129. Plan zamówień publicznych 2019 r.
  Wyświetleń: 876
 130. Dostawa żywności PN 4/2018
  Wyświetleń: 869
 131. Dostawa artykułów do iniekcji, drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek PN 1/2019
  Wyświetleń: 842
 132. Wymiana wykładzin na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej III piętro
  Wyświetleń: 836
 133. Konkurs na świadczenia medyczne - konsultacje, badania rtg, usg, usługa sterylizacji narzędzi
  Wyświetleń: 728
 134. Dostawa warzyw i owoców PN 5/2018
  Wyświetleń: 675
 135. Dostawa żywności PN 5/2019
  Wyświetleń: 428
 136. PN 2/2019 Dostawa miału węglowego II A 23D w ilości do 2500 ton.
  Wyświetleń: 408
 137. PN 4/2019 Dostawa warzyw i owoców (sezonowych)
  Wyświetleń: 397
 138. Ogłoszenie o zawarciu umowy WR - dostawa pieczywa i drobiu.
  Wyświetleń: 351
 139. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 320
 140. Dostawa warzyw i owoców (sezonowych) PN 3/2019
  Wyświetleń: 273
 141. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WR
  Wyświetleń: 269
 142. Zakup energii elektrycznej PN 6/2019
  Wyświetleń: 261
 143. Dostawa pieczywa i nabiału PN 10/2019
  Wyświetleń: 144
 144. Zakup energii elektrycznej III PN 9/2019
  Wyświetleń: 140
 145. Zakup energii elektrycznej II
  Wyświetleń: 139
 146. Dostawa tonerów ZO 19/2019
  Wyświetleń: 94
 147. Dostawa warzy i owoców PN 11/2019
  Wyświetleń: 83
 148. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu II
  Wyświetleń: 28
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2014
  przez: Alina Mientus
 • opublikowano:
  09-12-2014 08:41
  przez: Alina Mientus
 • podmiot udostępniający:
  Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
  odwiedzin: 2904
Dane jednostki:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 18
NIP: 748-14-10-004 REGON: 000291055
Numer konta: BH Warszawa 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 43 02
fax: 77 486 84 46
e-mail: sekretariat@swsb.pl
strona www: http://szpitalbranice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×